1. V/v gỡ bỏ những file đính kèm trên Flex từ 2015 - 2019

    Những file đính kèm trong khoảng thời gian từ 2015 - 2019 BP.IT sẽ tiến hành tách ra khỏi hệ thống nhằm giải phóng dung lượng (các file đính kèm này khi tách ra khỏi hệ thống sẽ ko view/download đc nữa)

    Các vấn đề liên quan xin vui lòng thông tin cho BP.IT qua địa chỉ mail helpdesk@ppj-international.com

    Xin cảm ơn.
    Dismiss Notice

Lost Password

If you have forgotten your password, you can use this form to reset your password. You will receive an email with instructions.

Verification:
reCAPTCHA verification is loading. Please refresh the page if it does not load.