1. V/v gỡ bỏ những file đính kèm trên Flex từ 2015 - 2019

    Những file đính kèm trong khoảng thời gian từ 2015 - 2019 BP.IT sẽ tiến hành tách ra khỏi hệ thống nhằm giải phóng dung lượng (các file đính kèm này khi tách ra khỏi hệ thống sẽ ko view/download đc nữa)

    Các vấn đề liên quan xin vui lòng thông tin cho BP.IT qua địa chỉ mail helpdesk@ppj-international.com

    Xin cảm ơn.
    Dismiss Notice

External Redirect

https://maskmktw.blogspot.com/feeds/a

You are about to leave PPJ's Internal FLEX and visit a site we have no control over. Click the button below to continue to maskmktw.blogspot.com.